Hvad er ansvaret for trafikpolitibetjent ved posten og vejen? Hvordan medarbejderen og chaufføren skal opføre sig lovligt?

Trafikpolitinspektørens opgaver reguleres af loven på samme måde som hans rettigheder. Han er den samme trafikant som chaufføren, så kommunikationen skal foregå på lige fod.
Hvis en trafikpolitimester overskrider sin myndighed, har du ret til at indgive en klage over ham, men for denne viden er hans rettigheder og pligter nødvendig. I den præsenterede artikel vil vi analysere, hvordan inspektøren skal opføre sig på vejen, og hvornår bilen stopper, samt mulighederne for førerens handlinger i tilfælde af overtrædelse af reglerne.

○ Hvilke rettigheder har en trafikpolitimester?

Trafikpolitinspektørens rettigheder reguleres af:

 • Den Russiske Føderations lov "om politi".
 • Administrative regler.
 • Bekendtgørelse fra Den Russiske Føderations indenrigsministerium af 20.04.1999 nr. 297 "Manual om arbejdet med vejpatruljeringstjenesten...".
 • Udenrigsministeriets ordre fra 1.06. 1998 nr. 329 "Om reform af aktiviteterne i Den Russiske Føderations trafikinspektorat".

Baseret på disse regler er det muligt at bestemme, hvilke rettigheder der tildeles en trafikpolitimester til udførelsen af ​​officielle opgaver.

✔ Dokumentkontrol.

Efter at have stoppet føreren skal inspektøren:

 • Gå straks til bilen.
 • Sig hej ved at sætte din højre hånd på hovedenheden og præsentere dig selv: navn, position og titel.
 • Lyd grunden til stop.
 • Giv et officielt certifikat, hvis driveren kræver det (det tilrådes at registrere de modtagne data).
 • Angiv kravet om at overføre dokumenter til verifikation: uden dækning og uden begrænsninger.

Stop foregår på kort tid, inspektøren har ikke ret til at tilbageholde føreren, hvis der ikke er nogen administrativ krænkelse.

Bekræftelse af dokumenter uden for en stationær post kan være af følgende grunde:

 • Identifikation af tegn på trafikovertrædelser.
 • Tilstedeværelsen af ​​orientering eller andre oplysninger om chaufførens involvering i enhver overtrædelse.
 • Som en del af særlige begivenheder, der sigter mod at reducere antallet af ulykker og dens konsekvenser.

✔ Tiltrækning som vidne.

Behovet for at tiltrække føreren som vidne - grunden til at stoppe føreren.

I de tilfælde, der er omhandlet i denne kode, tjenestemanden i sagen om en administrativ handling, kan enhver voksen, der ikke er interesseret i resultatet af sagen, være involveret som vidne. Antallet af vidner skal være mindst to.
(Klausul 1, artikel 25.7 i Den Russiske Føderations administrative kode).

Tiltrækning som vidne henviser til tilfælde, hvor chaufføren skal komme ud af bilen og følge inspektøren. Før dette skal medarbejderen:

 • Introducer dig selv.
 • Navngiv årsagen til stop.
 • Angiv en anmodning om involvering som vidne.
 • Efter udarbejdelse af protokollen skal du foreslå et dokument til underskrift.

Det er vigtigt at overveje, at du skal være en uafhængig person, der regulerer legitimiteten af ​​en medarbejders handlinger. Eventuelle krav fra inspektøren for at aflægge vidnesbyrd, der ikke er rigtige, er ulovlige.

○ Hvad er inspektørens pligter?

Trafikpolitimesterens opgaver reguleres af loven. Proceduren er fastlagt i overensstemmelse med ordrer fra indenrigsministeriet "Manual om arbejdet med vejpatruljeringstjenesten..." og "Om reformering af aktiviteterne i den russiske føderations trafikinspektorat" samt administrative forskrifter.

Inspektørens generelle opgaver er som følger.

✔ Kontroller orienteringer.

Når chaufføren stopper, er inspektøren ikke forpligtet til at vise ham retningen, på grundlag af hvilken kontrollen foretages. Men det kan bruges til at indsende en søgeanmodning..

Inspektionen udføres for at kontrollere maskinens faktiske indhold, mens inspektøren ikke har ret til at røre ved noget. Føreren skifter selv genstande, der forstyrrer gennemgangen, ellers er dette allerede en søgning, hvor der skal være en passende tilladelse.

Undersøgelsen gennemføres i nærværelse af to vidner med en protokol.

✔ Fængsling af den indtrængende.

Proceduren for tilbageholdelse af et køretøj og dets fører er reguleret af art. 27.13 Den Russiske Føderations administrative kode. Dette er en af ​​de administrative procedurer..

Det er nødvendigt at skelne mellem begreberne "stop" og "forsinkelse". Det andet betyder begrænsning af friheden og kan ikke udføres på stopstedet. Inspektøren skal levere chaufføren til et specielt rum på afdelingen for den russiske federations indenrigsministerium, mens føreren har ret til at underrette pårørende. Et sådant krav skal straks opfyldes..

Forvaring kan vare op til 3 timer, hvis det afsløres, at der føres en sag mod føreren (for eksempel for manglende betaling af bøder), kan begrænsningen af ​​friheden forlænges op til 2 dage.

✔ Interview med vidner om trafikovertrædelser.

Tiltrækning af vidner er et vigtigt punkt i udførelsen af ​​protokollen. Passerende chauffører kan handle i deres kvalitet. Du skal vide, at den anden inspektør såvel som passagerer ikke kan fungere som vidner.

Data fra øjenvidne registreres i protokollen. Undersøgelsen skal udføres i den rigtige form, det er kun tilladt at stille de nødvendige oplysninger (navn, registreringsadresse, pas og kontaktoplysninger). Det er ulovligt at anmode om andre data (f.eks. Ansættelsessted, løn osv.).

○ Skal jeg komme ud af bilen, hvis det kræves af inspektøren?

Føreren må kun forlade salongen, hvis:

 • Han bliver holdt op for en lovovertrædelse..
 • Han fjernes fra køretøjets kontrol.
 • Bilinspektion.

I alle andre tilfælde kan inspektøren kun tilbyde at komme ud af bilen, og føreren beslutter at gøre det eller ej..

Hvis der anmodes om at forlade bilen, skal inspektøren præsentere sig selv og angive årsagen, på grundlag af hvilken dette skal gøres.

○ Registrering af protokollen, når du kører et køretøj under beruselse.

Hvis inspektøren mistænker føreren for, at han er beruset, opfordres sidstnævnte til at gennemgå en undersøgelse på en åndedrætsværn. For at gøre dette skal inspektøren:

 • At udarbejde en handling med fjernelse fra ledelsen.
 • Tiltræk to vidner.
 • Vis resultaterne af enheden for de tilstedeværende.
 • Udarbejd en protokol.

Manglende overholdelse af nogen af ​​ovenstående betingelser er en grund til at bestride den udarbejdede protokol.

○ Hvilken rolle spiller stoppet med??

Årsagen til at stoppe er grundlaget for yderligere handlinger fra inspektøren. For eksempel, hvis dette er en orienteringskontrol, kan det kræve, at du kommer ud af bilen og søger. Og hvis det går for hurtigt, kan du ikke engang åbne døren og kommunikere med ham gennem et vindue.

Når han stopper, skal inspektøren præsentere sig, straks angive årsagen til stop og først derefter anmode om dokumenter.

○ Juridisk rådgivning:

✔ Hvad skal man gøre, hvis trafikpolitibetjenten ikke præsenterede sig og trukket en borger ud af bilen?

Dette er et direkte grundlag for en klage mod en inspektør til en højere ledelse eller endda til en domstol. Der kræves dog bevis for dette, så det straks efter stop er det tilrådeligt at begynde at optage, som registrerer alle handlinger fra trafikpolitimanden.

✔ Er det muligt at videobåndovertrædelser af inspektører?

Ja du kan. Lovgivningen forbyder ikke sådanne handlinger, hvilket betyder, at de er mulige. På samme tid er du ikke engang forpligtet til at advare trafikpolitimanden om skyderiet, fordi du ikke indtrænger hans personlige liv.

Specialist Lezin A.V. fortæller dig, hvilke opgaver trafikpolitinspektøren har, når du stopper bilen.

Indsendt af: Vadim Kalyuzhny, specialist på portalen TopYurist.ru

Ansvar og førerrettigheder. Førerrettigheder ved stop af trafikpolitiet

De fleste af ejere af køretøjer ved ikke, hvilke rettigheder føreren har, hvad der er inkluderet i hans pligter, og hvilke handlinger der er forbudt. I en situation, hvor politibetjente stopper, kan dette forårsage en konflikt. I sådanne tilfælde tror mange chauffører ikke på et gunstigt resultat og er enige i trafikpolitimandens afgørelse uden at bestride hans dom. Derudover drager nogle skrupelløse repræsentanter for dette erhverv fordel af manglen på tilstrækkelig viden om den nuværende lovgivning blandt befolkningen.

Chaufførens rettigheder og pligter skal være kendt for enhver selv respekterende bilejer. Dette er nødvendigt for at minimere sådanne situationer..

Driverrettigheder

Hvis en autoriseret medarbejder stopper køretøjet, skal han straks nærme sig det. Føreren skal stoppe uden at overtræde vejens regler. Ellers kan de muligvis bøde ham. Driverens rettigheder, når det stopper trafikpolitiet, inkluderer muligheden for ikke at forlade køretøjet. Du kan føre en samtale med en medarbejder gennem vinduet. Politiets repræsentant, der går op til personen, skal klart præsentere sig. Driverens rettigheder inkluderer også muligheden for at kræve, at trafikpolitiet fremlægger et officielt certifikat. Trafiklederen skal vise dokumentet uden at give slip på hans hænder. Om nødvendigt kan føreren registrere medarbejderdata i tilfælde af uenighed..

Hvis kravet om at stoppe forekommer i et enkelt tøj på biler med manglende særskilte skiltning i mørke på uoplyste gader og vejafsnit og i strid med reglerne, inkluderer førerens ret ved stopning muligheden for ikke at opfylde kravene. Efter dette skal personen rapportere denne sag til den nærmeste trafikpoliti eller politiafdeling. Dette skyldes antagelsen om, at det ikke var politibetjente, der stoppede personen..

Driverens rettigheder inkluderer optagelse af alle handlinger fra en politibetjent, tale med ham til en stemmeoptager og rejseruter til et videokamera. Fjernelse af video- eller lydoptagelsesmedier er forbudt. Undtagelsen er tilfælde, hvor midlerne kan tjene som et redskab til at begå en lovovertrædelse.

Begrundelse for at stoppe transporten

Hvis køretøjet stoppes af en politibetjent, anbefales det, at chaufføren er høflig, ikke uhøflig, taler respektfuldt og korrekt. Han må spørge grunden, da dette kræver et fundament, som trafikpolitimanden klart skal formulere og forklare.

Hvis repræsentanten for trafikpolitiet ikke forklarede årsagen til stop, inkluderer førerens rettigheder fortsættelsen af ​​rejsen. På samme tid, som beder tilladelse til denne handling fra den medarbejder, der stoppede ham, kan personen gå videre.

Årsagerne til at stoppe er følgende faktorer:

 • Tilstedeværelsen af ​​tegn på overtrædelse, der vedrører sikkerhedsstandarder.
 • Inddragelse af en chauffør eller passagerer i en administrativ handling, en ulykke eller forbrydelse.
 • Interview med en person, der kører i en transport eller passagerer om omstændighederne ved en administrativ handling, en ulykke, en forbrydelse, hvor vidner de viste sig at være.
 • Kontrol af dokumenter for retten til at bruge og styre en bil.
 • Implementeringen af ​​visse aktioner, der sigter mod at kontrollere transporten, transporterede varer og personer, der bevæger sig i den.
 • Tiltrækning af en chauffør til at hjælpe politibetjente eller andre trafikanter.
 • Med det formål at bruge køretøjet af regeringsembedsmænd.
 • For at tiltrække en trafikant som vidne.
 • Årsager til at tro, at køretøjet er ønsket eller brugt til ulovlige formål.
 • Implementering af lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige handlinger.

Hvis der opstår en situation, hvor en person ikke er enig i anmodningerne og dommen fra politibetjenten, inkluderer førerens rettigheder kravet om at ringe til en højere repræsentant for strukturen.

Chauffører af køretøjer

Driverens ansvar inkluderer følgende:

 • Stop af køretøjer efter anmodning fra en autoriseret medarbejder på det sted, der er angivet af ham. Førerrettigheder inden trafikpolitiet tillader ikke afvisning af at udføre denne handling.
 • Du skal have med dig og give til verifikation på anmodning af en autoriseret medarbejder, et kørekort (rettigheder) eller en midlertidig kørekort, samt andre registreringsdokumenter og en forsikringspolice.
 • Det er nødvendigt at fastgøres med et sikkerhedssele, inklusive det vedrører passagerer. Selvom denne regel sjældent implementeres. Ufastgørte passagerer er forbudt. Når man kører på en motorcykel, skal føreren og hans ledsager have en fastgjort hjelm på. Det er forbudt at transportere nogen uden at opfylde dette krav..
 • Kontroller køretøjet inden afgang, og sørg for, at det er i god teknisk stand under kørslen. I tilfælde af en styrefunktion, ingen brændende eller manglende forlygter og baglygter om natten kan bremsesystemet, førersiden af ​​koblingsanordningen ikke bruges. I tilfælde af en inaktiv visker under sne eller regn er bilens betjening forbudt. Hvis der opstod andre fejl under den rejse, hvor brug af transport er forbudt, skal føreren fjerne dem på egen hånd. I tilfælde af at dette ikke er muligt, kan personen fortsætte til reparations- eller parkeringsstedet i overensstemmelse med de nødvendige forholdsregler.
 • Føreren er forpligtet til at levere sin transport til politibetjente, repræsentanter for den føderale sikkerhed eller sikkerhedstjenester i tilfælde, der er leveret ved lov. Dette gælder også farmaceutiske og medicinske fagfolk. Denne lov er planlagt for at sikre transport af borgere til den nærmeste medicinske institution i livstruende tilfælde..

Driverens ansvar i tilfælde af ulykke

I tilfælde af en trafikulykke skal den involverede chauffør stoppe øjeblikkeligt. Rør ikke ved køretøjet. Det er nødvendigt at tænde for alarmen og sætte et stopskilt. Objekter i forbindelse med hændelsen er også forbudt. Hvis der er sårede personer, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at yde hjælp, indkald medicinsk hjælp. I tilfælde, hvor der ikke kræves uopsættelighed, kan du sende ofrene i et forbipasserende køretøj eller levere deres egne til den nærmeste medicinske institution.

Hvis, som et resultat af en ulykke, passage af andre biler er umulig, eller det haster med at levere sårede personer til deres respektive institutioner på deres køretøj, inkluderer førerens rettigheder og pligter frigørelse af kørebanen. Dette skal gøres ved først at fastlægge i vidner tilstedeværelse af den position, hvor køretøjet befandt sig, samt genstande og spor i forbindelse med ulykken. Dette inkluderer ved hjælp af foto og video. Det er nødvendigt at træffe de nødvendige forholdsregler for deres sikkerhed og tilrettelæggelse af omvej med andre køretøjer på ulykkesstedet. Hændelsen skal rapporteres til politiet. Du skal også skrive navnene og adresserne på øjenvidner til hændelsen og vente på ankomsten af ​​politibetjente.

Når der ikke er ofre som følge af en ulykke, og chaufførerne er nået til en gensidig aftale om at vurdere omstændighederne i, hvad der skete, har de ret til foreløbigt at udarbejde et diagram over hændelsen. Du skal underskrive det og ankomme til den nærmeste post til vejpatruljetjenesten eller politiet for at registrere denne hændelse.

Hvis der som følge af ulykken med to køretøjer kun er genstand for beskadigelse, og omstændighederne, arten af ​​hændelsen og skader ikke skaber uenighed mellem parterne, er løsningen af ​​begivenheden alene tilladt. De gør dette ved at udfylde de respektive meddelelsesformularer fra parterne..

Føreren skal komme ud af køretøjet, hvis følgende faktorer er til stede:

 1. Tilstedeværelsen af ​​tegn, der indikerer rus eller en smertefuld tilstand.
 2. Hvis det er nødvendigt at fjerne en funktionsfejl eller overtrædelse af reglerne for godstransport.
 3. At verificere antallet af noder og samlinger med poster i registreringsdokumenter i nærværelse af driveren.
 4. Når det er nødvendigt at deltage i retssager såvel som at hjælpe politibetjente eller andre trafikanter.
 5. Til inspektion, personlig søgning eller søgning efter køretøjer og last.
 6. Oprettelse af en trussel mod politifolkene med føreren af ​​køretøjet.
 7. For at tage plads i bilen skal en repræsentant for myndighederne eller gå til kontoret. Det sker, at chaufførens deltagelse er nødvendig for at behandle dokumenter.

Hvad er forbudt?

Følgende handlinger er forbudt for føreren af ​​køretøjet:

 • Du kan ikke køre køretøjer, mens du er beruset eller under påvirkning af medikamenter, der forværrer opmærksomheden og reaktionen; i en træt eller smertefuld tilstand, der truer trafiksikkerheden.
 • Du kan ikke tage et sted i organiserede kolonner og krydse dem.
 • Det er forbudt at overføre kørsel til personer, der er beruset, under påvirkning af forringet opmærksomhed og reaktion af narkotika, i træt eller smertefuld tilstand, og også når de ikke har kørekort til den tilsvarende kategori. Undtagelsen er køretræning.
 • Brug ikke, mens du kører på en telefon, der ikke er udstyret med en enhed, der giver dig mulighed for at forhandle uden brug af hænder.
 • Kørsel i strid med arbejde og hvile er også forbudt.

Det er værd at bemærke, at chaufførens rettigheder ved stop af trafikpolitiet ikke inkluderer brugen af ​​narkotiske, alkoholiske eller andre berusende stoffer efter en ulykke. Vi taler om tidsperioden indtil undersøgelsestidspunktet, eller indtil der træffes beslutning om at fritage en person fra denne procedure.

Protokolskrivning

Hvis du har begået en administrativ handling med passagerer i køretøjer, skal du ikke glemme, at disse personer er vidner. Samtidig betyder slægtning eller andre forhold ikke noget: søster, mand, kone osv. Politibetjenten skal registrere vidner. Hvis repræsentanten for trafikpolitiet nægtede at gøre dette, har den person, for hvem han bliver trukket ud, ret til at skrive, at trafikchefen nægtede at medtage vidnet i dokumentet. Derefter kan du gøre det selv med efternavn, navn og patronym, adresse på bopælsstedet.

I overensstemmelse med Den Russiske Føderations forfatning har hver chauffør ret til ikke at vidne mod sig selv. Derfor kan du ikke lægge en signatur i protokollen og ikke give en forklaring.

Hvis der ikke var nogen administrativ krænkelse, men trafikpolitinspektøren udarbejder stadig protokollen, har den, der ikke er enig i disse handlinger, ret til i dokumentet at indikere, at han ikke er enig i protokollen, ikke overtrådte trafikregler.

Før du underskriver, skal du omhyggeligt læse og hente en kopi af protokollen.

Amnesty for chauffører

Berøvede chauffører kan "benådes." Amnesty betyder en fuldstændig fritagelse for administrativ eller kriminel straf. Det udføres ved offentliggørelse af et særligt dekret af et autoriseret organ med statsmagt. Derfor træffes denne beslutning ikke af nogen grund, men i de tilfælde, der er omhandlet i loven, er muligheden for at udstede en amnesti.

Straffeloven og kodeksen for straffesag har deres egne indikationer på den pågældende handling. Dets koncept, procedure og konsekvenser af offentliggørelse i artikler og andre lovgivningsmæssige retsakter er reguleret. Så spørgsmålet om tildeling af amnesti betragtes af Den Russiske Føderations statsduma. Derefter indføres et dekret om meddelelse af dekretet..

Koden for administrative lovovertrædelser giver mulighed for amnesti. Men bestemmer ikke rækkefølgen af ​​offentliggørelsen. Det vil sige, der er ingen indikation af, at myndigheden træffer afgørelse om amnesti, de juridiske grunde til dens meddelelse. Derfor kan chauffører, der er frataget deres rettigheder og afventer nedladning, ikke håbe det. Men de har den lovlige ret til at appellere en retsafgørelse..

At få et kørekort

Hvordan stopper man med at være fodgænger? I dag har enhver borger, der har nået en bestemt alder, mulighed for at få et kørekort med et pas, medicinsk certifikat, foto og modtagelse af betaling.

Med et sæt af alle dokumenter vælger en person en køreskole til træning. Efter at have gennemført et kursus i teori og praksis, som inkluderer kørsel på racerbanen og i bymiljøer, tager den fremtidige chauffør en eksamen for viden om trafikregler, kørsel på stedet og i byen. Den studerende får adgang til eksamen først efter at have bestået teorien.

Hvis testen er bestået, modtager personen et kørekort. Hvis prøven ikke er bestået, kan du prøve din hånd igen et ubegrænset antal gange, specifikt i den del, der ikke blev bestået. For eksempel, hvis kørselspraksis ikke er bestået, genindtaster den studerende kun det.

Kørekort kategorier

Indtil 2013 var der fire kategorier af kørsel: A, B, C, D. De forblev uændrede, men underkategorier A1, B1, C1, D1 blev tilføjet til dem. Disse typer giver en person mulighed for at styre den mest lette transport.

Driverrettigheder i kategori A tillader motorcykler at køre, og A1 - lette motorcykler. Hvis kategori B er angivet i dokumentet, er kørsel af biler og lette lastbiler tilladt. Og i underkategori B1 taler vi om firhjulede cykler og trehjulede cykler. I kategori C kan lastbiler køre mere end 3,5 ton og C1 - fra 3,5 til 7,5 ton. Kategori D tillader kørsel af busser (for mere end 8 passagersæder). Et mærke i rettighederne D1 tillader brug af små busser med antallet af passagerer fra otte til seksten. Kategori M tillader at køre lette firhjulede cykler og knallerter.

Siden 2014 begyndte de at udstede forbedrede dokumenter. Nye driverrettigheder har allerede ovennævnte underkategorier på bagsiden. Drivere i gammel stil er gyldige indtil udløbet af en periode på ti år.

Gaffeltrucks drivere

Loader driver rettigheder - hvad er det? Rettighederne til læsseren er et certifikat fra en traktorfører i kategori B, C og D. Dokumenter udstedes af statens tekniske tilsyn. For at gøre dette, arrangeres der særlige kurser til træning eller omskoling af gaffeltruckchauffører. Derefter udføres certificering, bestået eksamen og opnåelse af et certifikat i Gostekhnadzor efter fremlæggelse af de nødvendige dokumenter.

Således overvejede vi alle de faktorer, som en person, der kommer bag rattet på et køretøj, skal kende. Du skal være i stand til at forsvare dine rettigheder i enhver situation, hvis der er et sted at prøve at krænke dem. Det er også nødvendigt at huske, at uvidenhed om lovgivningsmæssige normer ikke fritar den person, der har krænket dem fra ansvaret. Vær forsigtig på vejen!

Driverens rettigheder og pligter, når køretøjet stoppes af trafikpolitibetjent 2020

Trafikpolitimænd (trafikpolitinspektører) har som embedsmænd i henrettelsen en klar regulering af de handlinger, der er beskrevet i bekendtgørelse fra Russlands indenrigsministerium nr. 664 af 23. august 2017.

Baseret på denne bekendtgørelse og andre lovgivningsmæssige retsakter vil vi overveje flere vigtige spørgsmål i forbindelse med vejinspektørers aktiviteter - reglerne for at stoppe bevægelse af køretøjer, en liste over situationer, hvor trafikpolitiet har ret til at kræve, at chaufføren forlader bilen, en liste over dokumenter, som de kan kontrollere under et stop køretøjer samt en række andre regler for kommunikation af inspektøren og chaufføren på vejen.

Hvem og hvor har ret til at stoppe biler?

I overensstemmelse med vejens regler har køretøjer ret til kun at stoppe trafikcontrollere. I tilfælde af lastbiler og busser, der beskæftiger sig med international passagertransport, kan dette også være ansatte i den føderale tjeneste for tilsyn på transportområdet. Trafikcontrollere skal fremlægge deres officielle certifikater efter anmodning fra chauffører.

Men hvem kan fungere som trafikcontroller? Ikke alle chauffører ved det, men vi taler ikke kun om trafikpolitimænd (politi), men også om medarbejdere i det militære bilinspektorat, om arbejdere i vejvedligeholdelsestjenester såvel som dem, der er på vagt ved jernbaneovergange og færgeovergange.

Hvis trafikchefen afgav et tegn, der angiver en anmodning om at stoppe, skal dette gøres nøjagtigt på det sted, hvor han angav (plus eller minus et par meter). Selv hvis det på dette sted i henhold til vejens regler er det forbudt at stoppe. Men hvis det er muligt, skal du altid vælge et sted, hvor parkering ikke forstyrrer andre trafikanter (fodgængere, chauffører), hvilket skaber en øget sandsynlighed for en ulykke.

I det tilfælde, hvor trafikcontrolleren gav et stopskilt, men ikke angav et specifikt sted, er det værd at stoppe på en sådan måde, at det ikke overtræder trafikreglerne.

I overensstemmelse med de administrative forskrifter fra 2019 har trafikpolitiet ret til at stoppe biler for at kontrollere førerdokumenterne ethvert sted, ikke kun ved stationære trafikpolitisposter.

Regler for at stoppe en chauffør af en trafikpolitimester

En udtømmende liste over grundene til, at trafikpolitiet har ret til at stoppe køretøjer i 2018, findes i punkt 84 i den administrative forordning (bekendtgørelse nr. 664):

 1. Overtrædelse af chaufføren af ​​vejreglerne (registreret visuelt af inspektøren eller på tekniske måder; overtrædelser registreret af kameraer er et separat problem).
 2. Tilstedeværelsen af ​​bevis for, at chaufføren eller passagererne kan være involveret i overtrædelse af trafikreglerne, en forbrydelse eller en administrativ overtrædelse;
 3. Tilstedeværelsen af ​​oplysninger om, at bilen bruges til ulovlige formål eller bliver stjålet;
 4. Behovet for at interviewe chaufføren eller passagererne. I tilfælde af, at de er eller var øjenvidner til ulovlige handlinger;
 5. Føreren eller passagererne skal være involveret som vidner;
 6. Der var behov for at bruge et køretøj (midlertidig tilbagetrækning);
 7. Det er nødvendigt midlertidigt at begrænse eller fuldstændigt forbyde bevægelse af køretøjer;
 8. Det er nødvendigt at sikre hurtig og sikker kørsel for specielle køretøjer;
 9. Uhindret passage af ambulancer og køretøjer til nødhjælpstjenester;
 10. Det er nødvendigt at tiltrække en chauffør eller passagerer for at hjælpe trafikanter eller trafikpoliti;
 11. Gennemførelse af foranstaltninger til at forhindre ulykker og mindske alvorligheden af ​​deres konsekvenser;
 12. Teknisk funktionsfejl i bilen, som kan føre til ulykker og andre farlige konsekvenser for menneskers liv og helbred;
 13. Verifikation af dokumenter (kørekort, for et køretøj, for retten til at køre det samt for transporterede varer);
 14. Kontrollere førerens og passagerernes dokumenter, hvis der er mistanke om, at de er efterspurgt eller har begået nogen forbrydelse (eller er mistænkt for en administrativ handling).

Hvornår er det nødvendigt at fremlægge dokumenter?

Som allerede nævnt har kun trafikpolitimænd (trafikpoliti, trafikpoliti) ret til at kræve dokumenter fra chauffører af alle trafikcontrollere. Men hvilke slags dokumenter har trafikpolitinspektører ret til at kræve? Der er kun fem typer af sådanne dokumenter (SDA's pkt. 2.1.1):

 1. Permanent eller midlertidig kørekort (med åbne kategorier og underkategorier svarende til køretøjstypen);
 2. STS, det vil sige et certifikat for registrering af et køretøj i trafikpolitiet (undtagen knallerter og trailere);
 3. Dokumenter, der gør det muligt at transportere passagerer og last med taxaer, samt en rejseplan, licenskort og lastdokumenter. Hvis der transporteres omfangsrig, tungt eller farligt gods, kræves andre dokumenter, der kræves i loven;
 4. Handicapcertifikat (for chauffører på hvis køretøjer specialskiltet "Deaktiveret" er installeret);
 5. MTPL-forsikringspolice (hvis køretøjet er underlagt en obligatorisk forsikring).

Det viser sig, at en almindelig chauffør på anmodning af trafikpolitinspektøren kun skal fremlægge et kørekort, STS og OSAGO-politik. Andre dokumenter er kun nødvendige i særlige tilfælde. Separat er det værd at sige, at trafikpolitinspektørerne ikke fjerner førerkort fra førere for trafikovertrædelser. Dette er kun muligt, hvis der er mistanke om ægtheden af ​​dette dokument. I andre tilfælde kan rettigheder mistes først efter udstedelsen af ​​den relevante retsafgørelse..

Medarbejdere i den føderale tjeneste for overvågning inden for transportområdet har ret til at kræve, at chauffører kun forelægger et licenskort, forsendelsesdokumenter og en rejsepligt.

Chaufførers rettigheder og pligter ved stop

I overensstemmelse med jobbestemmelserne skal trafikpolitibetjenten, når et køretøj er stoppet, henvende sig til ham (ventetiden for trafikpolitimanden er ikke strengt reguleret af føreren), derefter præsentere sig selv (angiv hans navn, mellemnavn, titel og position) og fortælle om årsagerne til stop. Derudover skal inspektøren angive essensen af ​​problemet og forklare de handlinger, som (efter hans mening) skal udføres af føreren.

Det er slet ikke nødvendigt at overføre dokumenter til bilen personligt til inspektøren for trafikpolitiet, bare vis dem i dine hænder eller sæt dem i glasset. Vejinspektører har ikke ret til at kræve overførsel af dokumenter til hænderne. Det er ikke nødvendigt at forlade bilen, hvis der ikke er særlige grunde (og ønsker) til det.

Trafikpoliti og trafikpoliti har ret til at kræve, at chaufføren kun forlader køretøjet i strengt specificerede tilfælde:

 • Der er mistanke om, at chaufføren er beruset - alkohol, stof eller toksisk. Eller føreren har ifølge inspektøren et meget smertefuldt look;
 • Det er nødvendigt at inspicere bilen;
 • Føreren skal fjerne den tekniske funktionsfejl i bilen eller overtrædelse af reglerne for godstransport;
 • Der kræves assistance til andre trafikanter eller politibetjente;
 • Det er nødvendigt at kontrollere køretøjets komponenter og samlinger samt halenumre (i nærværelse af føreren);
 • Føreren eller passagererne mistænkes for at begå en forbrydelse (trafikovertrædelser, administrative overtrædelser). Eller udgøre enhver fare for inspektøren.

Funktioner ved udarbejdelsen af ​​nogle trafikovertrædelsesprotokoller

Der er sådanne lovovertrædelser, som vejinspektører gerne vil tiltrække førere i første omgang eller i tilfælde, hvor der ikke er mere at "indhente". Derfor bør du vide, hvordan du skal opføre dig i sådanne tilfælde og forsøge ikke at bringe sagen til udarbejdelse af en protokol og efterfølgende betaling af en bøde. Hvilke overtrædelser taler vi om??

 • Ufastgjort sikkerhedssele Hvis trafikpolitinspektøren ikke har afgørende bevis for, at du ikke blev fastgjort med et bælte under kørslen, kan du altid henvise til det faktum, at bæltet blev løsnet umiddelbart efter stop. Det er, mens inspektøren gik hen til bilen. Og lad ham prøve at bevise det modsatte;
 • Overdreven hastighed. En teknisk forsvarlig radar skal fungere som bevis på overtrædelse af hastighedsgrænsen på vejen. Det skal være tydeligt synligt på den, at den målte hastighed specifikt refererer til den bil, der blev standset, og selve målingerne blev foretaget umiddelbart før stop. Hvis disse data ikke er tilgængelige, kan vi med sikkerhed bestride inspektørens beslutning om at udarbejde en hastighedsrapport;
 • Selvom det i overensstemmelse med tekniske forskrifter, herunder GOST 50577-93, er det umuligt at køre en bil med beskidte numre, er det ganske vanskeligt at løse denne overtrædelse. Nummerplader betragtes som ulæselige, hvis de i mørke ikke er synlige fra en afstand af 20 meter, selv i lyset af lanternen til vejinspektøren. Det vil sige, at det for at skrive en bøde er nødvendigt at skabe netop sådanne betingelser. I praksis er dette ikke altid muligt, derfor kræver vejinspektører normalt ikke bøder kun at tørre numrene.

Hvordan man kommunikerer med trafikpolitiet?

Driverens korrekte handlinger, når han kommunikerer med trafikpolitinspektøren, kan placeres i følgende algoritme:

 1. Hvis en trafikpolitimester gav et signal om at stoppe, skal du straks parkere bilen på det sted, der er angivet af ham, under overholdelse af alle trafikregler (så vidt muligt);
 2. Hvis vejen er tom, og det er mørkt uden for vinduet, er det bedre at låse dørene og tænde for optageren eller videokameraet og derefter diktere dato, klokkeslæt og sted for stop (mens inspektøren går til bilen). Brug af teknisk udstyr er tilladt både fra førersiden og fra trafikpolitibetjent. I fremtiden kan optagelse af en samtale tjene meget godt i retten, hvis sagen går så langt;
 3. Når inspektøren nærmer sig bilen, skal du åbne vinduet og huske (eller rettere sagt) hans navn, titel og position samt nummeret på brystemblemet. Trafikpolitibetjenten bør tale om grundene til at stoppe og om de dokumenter, han ønsker at kontrollere;
 4. Hvis føreren skal bringes ind som vidne eller vidne, skal han først forklares rettigheder og pligter;
 5. Sørg for, at trafikpolitinspektøren talte klart, overbevisende og uden moralisering. En øget tone eller irritation i stemmen er uacceptabel for ham. Hvis han ønsker at beskylde chaufføren for at have overtrådt trafikregler eller kodeksen for administrative lovovertrædelser i Den Russiske Føderation, skal han bestemt henvise til klausulen og artiklen i den relevante lovgivningsmæssige handling
 6. I tilfælde af en upassende opførsel fra en trafikpolitimester eller overtrædelse af regler for kommunikation med chaufføren, skal du straks bede ham om at fremlægge hans officielle ID. Dette skal argumenteres af det faktum, at der vil blive indgivet en klage over den. Certifikatet skal fremvises i udvidet form, alle data fra det skal registreres på papir eller fotograferes på et kamera, videokamera;
 7. Hvis chaufføren ønsker at indgive en klage til inspektøren, er sidstnævnte forpligtet til at fortælle, hvordan dette kan gøres nøjagtigt, hvor hans trafikpolitieafdeling er placeret og hvordan man kontakter vakthavende eller anden ansvarlig person (angiv telefonnummeret). En alternativ mulighed er at ringe til Trafiksikkerhedsinspektoratets tillidstjeneste i din region på egen hånd eller på det eneste russiske nummer 8 (800) 200-53-35;
 8. Gå kun ud af bilen, hvis der er gode grunde..

Det er overhovedet ikke nødvendigt at komme ind i en kørselsbil (f.eks. For at udarbejde en protokol). Hvis du stadig har brug for at komme ud af bilen, og ud over chaufføren der er en passager i bilen, er det bedre at tage ham med som vidne. Lad ham være tæt på hele tiden og lytte til hvad trafikinspektøren siger. I de fleste tilfælde beskytter dette mod ulovlige handlinger fra retshåndhævende myndigheder..

Hvad skal man gøre, hvis inspektøren stopper på et sted, hvor stop er forbudt?

Forestil dig en situation: en chauffør, der bevæger sig ad en vej, ser en inspektør give ham et stop-signal, men samtidig forbyder et trafikskilte eller markering at stoppe på det angivne sted. Er det muligt at stoppe på anmodning fra inspektøren, og kan han skrive en bøde for en begået overtrædelse af trafikreglerne??

Steder, hvor stop er forbudt (og derfor parkering) er klart reguleret af trafikregler. I henhold til pkt. 12.4 i reglerne er stop forbudt:

 • på sporvognsspor såvel som i deres umiddelbare nærhed, hvis dette forstyrrer bevægelsen af ​​sporvogne;
 • ved jernbaneovergange, i tunneler såvel som ved overfladevand, broer, overfald (hvis der er mindre end tre baner til trafik i denne retning) og under dem;
 • på steder, hvor afstanden mellem den faste markeringslinie (bortset fra kanten af ​​kørebanen), skillestrengen eller den modsatte kant af kørebanen og et standset køretøj er mindre end 3 m;
 • ved fodgængeroverganger og nærmere 5 m foran dem;
 • på kørebanen nær farlige svinger og konvekse brud på vejens længdeprofil med vejens synlighed under 100 m i mindst en retning;
 • ved skæringspunktet mellem køreveje og tættere end 5 m fra kanten af ​​den krydsede kørevej, med undtagelse af siden modsat sidegangen af ​​trilaterale kryds (kryds), ​​der har en solid markeringslinie eller skillestrib;
 • nærmere end 15 meter fra stoppestedene for faste ruter eller parkering af taxaer, der er angivet med mærkningen 1.17, og i dets fravær - fra indikatoren for stoppestedet for faste ruter eller parkering af taxaer (undtagen stop til ombordstigning og ombordstigning af passagerer, hvis dette ikke forstyrrer bevægelsen af ​​minibusser køretøjer eller køretøjer, der bruges som en persontaxi);
 • på steder, hvor køretøjet blokerer for trafiksignaler, trafikskilte fra andre chauffører eller gør det umuligt for andre køretøjer at køre (ind eller ud) eller forstyrre fodgængertrafikken;
 • på banen for cyklister.

Derudover er stop forbudt på vejafsnit mærket med 1.4: ifølge den nye GOST R 51256-2018 er dette en solid enkelt linje med gul farve, der ligger langs kanten af ​​kørebanen.

I ovenstående uddrag fra reglerne fremhævede vi disse krav, overtrædelser, som chaufføren ikke kan undgå, når han stoppes af inspektøren. For eksempel, hvis en trafikpolitimand befinder sig foran en fodgængerovergang, skal han stoppe bag en "zebra" for ikke at overtræde trafikreglerne. Men hvis inspektøren stopper chaufføren på et stykke af vejen med begrænset sigtbarhed, smal kørebane eller gul markering 1.4, er det næsten umuligt at opfylde hans krav uden at overtræde reglerne. Men er det lovligt, og kan inspektøren skrive en bøde for en overtrædelse begået efter hans egne instruktioner?

Inspektøren kan virkelig stoppe føreren på et sted, hvor stop er forbudt, men der skal være god grund til dette. Afsnit 88 i den administrative regulering af trafikpolitiet specificerer, at “det er ikke tilladt at stoppe køretøjer på vejafsnit, hvor deres stop er forbudt efter vejens regler, undtagen når dette stop er forbundet med behovet for at stoppe forbrydelsen, den administrative lovovertrædelse, træffe administrative og lovgivningsmæssige handlinger, forhindre reelle trusler om at skade trafikernes liv, helbred og (eller) ejendom såvel som i tilfælde, hvor et patruljestop er indikeret th bil med de inkluderede specielle lyssignaler og andre kontrolfaciliteter og trafikstyring ".

Kort sagt kan en trafikpolitimester stoppe chaufføren, hvis der for eksempel sker en ulykke foran ham i forhold med begrænset sigtbarhed, eller der er en anden potentielt farlig situation, eller hvis stoppestedet er indikeret af en patruljebil med det blinkende lys tændt.

Men inspektøren kan ikke straffe chaufføren for at have overtrådt reglerne, når han stoppede på egen anmodning på et forbudt sted. Faktum er, at alt ansvar for hvad der sker, hvis han stopper bilen i det ”begrænsede område”, falder helt på skuldrene. Det samme punkt 88 i forordningen angiver, at "hvis det er nødvendigt at stoppe køretøjer på steder, hvor deres stop er forbudt efter vejens regler, træffer medarbejderen foranstaltninger for at sikre trafiksikkerhed på dette sted." Derfor kan du sikkert stoppe på anmodning fra inspektøren i sådanne vejsnit, mens du overholder hans sikkerhedsinstruktioner.

Chaufførens alfabet: adfærdsregler ved stop ved trafikpolitiets inspektør

Hver chauffør spekulerede mindst én gang på, om hans bil kunne stoppe sådan bare. Ved denne lejlighed er der skabt mange emner på foraene, der er utallige debatter, forskellige versioner fremsættes. Hvor er sandheden?

Lovgivningsmæssig regulering af et bilstop

Den blotte kendsgerning med at stoppe betyder ikke, at chaufføren straks skal forlade kabinen og stå ved siden af ​​inspektøren eller gå til en patruljebil

Alle trafikpolitimænd, som alle andre embedsmænd, handler på grundlag af lovligt godkendte instruktioner. For at chaufføren med rimelighed kan forsvare sin position, skal du henvende dig til juridiske dokumenter. Det grundlæggende for dem for chauffører og trafikpoliti er trafikregler, der er godkendt af regeringen for Den Russiske Føderation af 10.23.1993 N 1090.

Proceduren for stop af en bil er dækket i et særskilt afsnit i kapitel 3 i den administrative forordning fra Ministeriet for Indre Anliggender i Den Russiske Føderation for funktionen af ​​statligt tilsyn med trafikanters overholdelse af kravene i lovgivningen i Den Russiske Føderation inden for trafiksikkerhed. Forordningerne er godkendt af bekendtgørelse fra Russlands indenrigsministerium dateret 08.23.2017 N 664. De nye regler gælder i ca. halvandet år - fra februar 2018.

De vigtigste nyskabelser vedrører stedet for et muligt bilstop og videooptagelse af trafikpolitiets handlinger.

Kan en bil stoppe lige sådan

Trafikpolitiet foretager regelmæssigt trafiksikkerhedshandlinger, hvor passerende biler kan bruges

Enhver standsning af maskinen af ​​en embedsmand skal udføres strengt i henhold til proceduren.

Forordningens artikel 84 viser de omstændigheder, der giver anledning til en trafikpolitimester at stoppe transporten.

Oftest kræver chaufføren et stop, hvis:

 • trafikpolitimand så sig selv eller modtog data om en chaufførs overtrædelse af trafikreglerne;
 • der er bevis for, at føreren eller hans ledsagere er involveret i trafikulykker eller andre overtrædelser af loven. Da sådanne data kan være meddelelser fra toldansvarlig eller andre ansatte, orientering;
 • særlige forebyggende aktioner eller begivenheder afholdes for at styrke trafiksikkerheden og reducere antallet af overtrædelser af reglerne.

Mindre ofte stoppes biler af følgende grunde:

 • medarbejderen blev opmærksom på, at bilen blev brugt til ulovlige formål eller var ønsket;
 • føreren eller hans ledsagere blev øjenvidner til lovovertrædelsen, og de skal spørges om dette;
 • føreren er nødvendig som vidne;
 • Det er nødvendigt at bruge selve maskinen;
 • i dette afsnit er det nødvendigt midlertidigt at stoppe bevægelsen eller sikre passering af specielle køretøjer, f.eks. udrykningskøretøjer og medicinske tjenester i nødstilfælde;
 • har brug for folk til at hjælpe på vejen;
 • det kræves at stoppe bevægelse på grund af faren, der er skabt af defekte eller forkert installerede strukturer, nødhændelser;
 • verifikation af dokumentation for bilen og de transporterede varer;
 • tilstedeværelse af bevis for, at chaufføren, passagererne er involveret i en ulykke, en forbrydelse eller en administrativ handling.

Proceduren for at stoppe bilen af ​​trafikpolitiet

Bevægelsen af ​​en trafikpolitimester skal være forståelig for chaufføren

I modsætning til de gamle regler er trafikpolitiet ifølge det nye dokument bemyndiget til at stoppe transport overalt, med undtagelse af sektioner, hvor stop er forbudt.

Dette blev udtrykt af bilekspert Igor Morzharetto:

I tidligere forordninger var det formelt forbudt at stoppe uden for stationære stillinger uden grund. Men så blev et dusin grunde opfordret til at stoppe. For eksempel specielle handlinger, eller hvis føreren overtrådte trafikregler. Og nu vil trafikpolitimanden altid finde en grund til at stoppe bilen, hvis han har brug for den. Men hvis ikke, kør frit.

Igor Morzharetto

https://www.m24.ru/articles/avto/20102017/151269?utm_source=CopyBu

Trafikpolitimanden skal informere føreren om stop i en forståelig form - mundtligt eller med bevægelser. I dette tilfælde skal inspektøren vise nøjagtigt, hvor chaufføren skal stoppe.

For at gøre dette kan du bruge:

 • højttaler;
 • stang eller anden enhed.

For at tiltrække opmærksomhed kan du bruge en fløjte eller en slags lyssignal. Tilstedeværelsen af ​​et lyssignal er obligatorisk, når transporten stoppes i mørke.

Adfærdsregler for chauffører, når de stopper af en trafikpolitimester

Drivere anbefales kraftigt at overholde stopkravene. Bilen vil stadig blive stoppet: ved det næste post eller ved hjælp af en patruljebil. At ignorere denne regel vil ikke blive betragtet som til fordel for føreren, og forklaringer som "ikke så, forstod ikke, bemærkede ikke" korrigerede ikke situationen.

Det er nødvendigt at overholde en rolig og høflig opførsel uden indblanding og besvær. Ingen grund til at komme ud af bilen uden relevante anmodninger.

Hvis chaufføren blev stoppet for at køre sin bil, er han bare nødt til at gøre noget ved dette og lade ham bruge køretøjet. Måske vil han selv styre maskinen i den angivne retning.

Hvordan skal trafikpolitinspektøren håndtere

Føreren kan bede trafikpolitiet om at vise et certifikat for at sikre sig, at han kommunikerer med ham

Som allerede nævnt skal du efter stoppet roligt vente på trafikpolitimanden. Han skal præsentere sig, det vil sige give sit navn, position, forklare årsagen til stop og bede ham om at indsende dokumenter. Hvis chaufføren anmoder om det, skal inspektøren fremlægge sit ID..

Hvis det er mistanke om en lovovertrædelse eller involverer deltagerne i bevægelsen som vidner eller vidner, skal de forklares rettigheder og pligter.

Hvad en trafikpolitimester ikke skal gøre

Men de handlinger, der er forbudt for ansatte:

 • uhøflighed, fornærmelse. Trafikpolitiet bør også afstå fra at moralisere og upassende kommentarer;
 • accept af penge eller andre ting og genstande;
 • stop, hvor det er forbudt, med undtagelse af nødsituationer;
 • markering af førerdokumenter, undtagen specielt udpegede steder til dette;
 • Angivelse af ikke-eksisterende fakta i dokumenter og enhver anden forfalskning af værdipapirer.

Kontroller altid dokumenter

Som regel ledsages ethvert stop af verifikation af dokumenter. På den ene side kan inspektøren uden grunde kræve dokumenter. Tilfælde, hvor dette er tilladt, er beskrevet i den nævnte regulering. På den anden side gør ordlyden af ​​stk. 107 det muligt at retfærdiggøre dette krav næsten altid. Således tillader afsnit 107 dokumenter, der kan verificeres, hvis:

 • der er tegn på en chaufførs overtrædelse af reglerne, eller der kræves en protokol om administrativ overtrædelse;
 • opmærksom på forfalskning af dokumenter;
 • der findes oplysninger om en mulig forbrydelse begået af føreren eller om hans efterspørgsel.

Driveren skal ikke kun vise dokumenterne, men også udlevere dem til inspektøren. Dette krav er etableret og trafikregler. Samtidig skal rettigheder og andre dokumenter fjernes fra omslaget; selve dokumenterne skal ikke indeholde penge, papirstykker eller andet.

Inspektøren kan begrænse sig til at kontrollere dokumenter på stedet, eller han kan tage dem med sig til firmabilen for at afklare data om deltageren i bevægelsen ved hjælp af automatiserede databaser. Inspektøren kan dog ikke opbevare dokumenter i lang tid uden grund. Hvis chaufføren ikke får returneret licensen i lang tid, kan han kontakte medarbejderen og spørge om årsagerne til at have dokumenterne. Spørgsmålet om den enhed, hvor medarbejderen arbejder, samt optagelsen af ​​denne samtale på video kan meget vel spille rollen som en "accelerator".

Er det muligt at filme eller optage en samtale med en inspektør på en stemmeoptager

En masse misforståelse rejser spørgsmålet om muligheden for at optage kommunikation med inspektøren på en video- eller stemmecorder.

Der er ingen forordning om forbud mod indrejse i forordningen. Imidlertid hersker ofte i praksis et andet håndhævelsesprincip: alt, hvad der ikke udtrykkeligt er tilladt, er forbudt. Dette blev oplyst af lederen af ​​Den Russiske Føderation for Bilejere i Rusland Sergey Kanaev:

”I de administrative forskrifter blev normen fjernet, så trafikpolitiet ikke ville blande sig i videooptagelse. Tidligere havde en trafikpoliti ikke ret til at forbyde skydning. Og nu kan han sige: Jeg forbyder dig at filme dig selv: Jeg er genert. Og du skal fjerne videokameraet. Hvis du ikke tager det, står du over for artikel 19.3 ”.

https://www.m24.ru/articles/avto/20102017/151269?utm_source=CopyBuf

Konklusionen er denne: chaufføren kan registrere, hvad der sker på video, men han bliver nødt til at stoppe optagelsen, hvis inspektøren direkte gør indsigelse.

Skal jeg åbne et vindue eller komme ud af bilen, når jeg taler med inspektøren

Typisk forekommer samtale og verifikation af dokumenter ved stoppestedet gennem et åbent bilvindue. Føreren behøver ikke at komme ud af bilen, men det er ikke forbudt.

Du er nødt til at komme ud af bilen, hvis inspektøren beder om det. Dette er tilladt, hvis:

 • føreren har tegn på at drikke alkohol eller andre forbudte stoffer;
 • førerens sundhed er en bekymring;
 • det er nødvendigt at foretage en køretøjsinspektion eller inspektion af føreren selv, verificere motorens eller bilens kropsnummer med de data, der er angivet i dokumenterne, eller udføre andre proceduremæssige handlinger
 • har brug for hjælp fra føreren;
 • der er behov for at fjerne funktionsfejl eller overtrædelser i godstransporten;
 • førerens handlinger over for inspektøren truer.

Jeg havde allerede en situation for længe siden, jeg kørte fra Novosibirsk til regionen, og omkring 20 kilometer før stillingen løb en trafikchef ud af buskene, viftede med en pind, jeg ignorerede den og kørte videre. Jeg så ikke hans bil. Kort sagt, de bremsede mig ned ved stillingen, og jeg forklarede bare, at jeg ikke havde set bilen, måske er det beskidte banditter, klædt i uniform, og jeg har en værdifuld belastning med mig)) Dokumenter blev kontrolleret, nærliggende og frigivet. Og hvis jeg ser et besætning med en bil, der ikke er mistænksom, om emnet, stopper jeg altid, CAM går ud af bilen, og siger farvel til inspektøren, jeg ønsker ham alt godt. Du skal være venligere og ikke mobbe.

Sanych fra Novosibirsk

https://forums.drom.ru/law/t1152458199-p3.html

Førers rettigheder under bilinspektion

Søgningen er en proceduremæssig handling, hvis procedure er defineret i artikel 27.9 i Den Russiske Føderations administrative kode.

Først og fremmest skal du vide, at trafikpolitibetjenten kun kan udføre denne handling med vidner eller ved hjælp af videooptagelse.

Formålet med søgningen er at søge efter ting, der er relateret til overtrædelse af loven. For eksempel kan en bil indeholde ulovlige stoffer (stoffer) eller stjålet ejendom. Alle detaljer ved forhørene registreres i referatet..

Når han bliver inspiceret, skal føreren udfylde alle blanke linjer med bindestreger i protokollen, angive hans kommentarer og underskrive

Det skal forstås, at screening og inspektion er forskellige procedurer. Ved inspektion inspicerer medarbejderen visuelt bilen. Vidner eller videooptagelser er ikke påkrævet. Men hvis en medarbejder uafhængigt begynder at åbne dørene, røre ved genstande, er dette allerede en inspektion. Advokat Marat Amanliev rådgiver i denne situation følgende:

Føreren selv skal også tage alle inspektørens handlinger af. Insisterer på, at politiet studerer bilen trin for trin. Det vil sige, de to rummede ikke i kabinen, men først åbnede de en dør, kiggede, lukkede den derefter, åbnede den næste og så videre. Kun på denne måde kan du garantere, at du ikke bliver smidt ind i bilen af ​​noget mistænkeligt: ​​stoffer, patroner, hvad som helst.

Alkoholscreeningsprocedure

Ved ethvert stop holder trafikpolitinspektøren opmærksom på førerens tilstand. Ved den mindste mistanke om alkoholforgiftning bør der undersøges, om der foreligger brug af alkoholiske eller andre forbudte stoffer.

Undersøgelse kan finde sted i to former:

 • på stedet af trafikpolitimanden, der bruger et specielt udstyr;
 • i form af en medicinsk undersøgelse på en medicinsk facilitet.

Enhver betingelseskontrol er underlagt dokumentation. Baseret på resultaterne af undersøgelsen udarbejdes en handling.

Handlingen er udarbejdet og i tilfælde af en chaufførs afslag på at blive kontrolleret på stedet

Screening ved blodprøve for alkoholindhold udføres ikke altid. Årsagen til at sende føreren til en medicinsk facilitet er:

 • hans uenighed med resultaterne af kontrol på stedet;
 • hvis chaufføren nægtede at blive inspiceret af en inspektør;
 • med et negativt resultat af en kontrol på stedet og tilstedeværelsen af ​​åbenlyse tegn på forgiftning.

En inspektør kan kun sende en chauffør til en medicinsk facilitet, når kontrollen er blevet udført med en bærbar åndedrætsværn, eller hvis føreren blev tilbudt en sådan kontrol, men han nægtede. Henvisning til en medicinsk undersøgelse i strid med denne sekvens er ulovlig.

Driverens pligt til at gennemgå en statskontrol er lovligt fastlagt, hvis inspektøren kræver det. Imidlertid skal dette krav opfyldes frivilligt, tvang anvendes ikke. Desuden er afslaget kvalificeret som en uafhængig lovovertrædelse, jf. Artikel 12.26 i kodeksen for administrative lovovertrædelser. For sådan stædighed kan du ikke kun forarmere 30 tusind rubler, men også miste din førerstatus i 1,5-2 år.

Video: Forvaringsundersøgelse

Årsager til tilbageholdelse og levering af chaufføren og passagererne til stedet

I værste fald kan føreren endda tilbageholdes og sendes til politistationen.

Forvaring er en alvorlig foranstaltning, som der skal være god grund til. Et sådant grundlag er begået af en forbrydelse og inddragelse af trafikdeltagere i dette.

Inspektøren skal, når han arresteres, informere toldvæsenet om dette, hvorefter efterforskningsteamet skal indkaldes til tilbageholdelsesstedet eller en angivelse af levering af lovovertrædere til politiet.

Tvungen tilbageholdelse af en person på politistationen skal adskilles fra tilbageholdelse. Denne foranstaltning skal anvendes, hvis:

 • det er umuligt at udarbejde en protokol på stedet;
 • ansvaret for ulovlige handlinger fra føreren giver mulighed for administrativ anholdelse. I dette tilfælde taler vi om administrativ tilbageholdelse;
 • hvis det er nødvendigt at etablere en identitet, og der er mistanke om, at en borger er ønsket;
 • det er nødvendigt at løse tilbageholdelsesproblemet, og på det sted, hvor bilen stoppede, er det vanskeligt;
 • dette er nødvendigt for borgernes sikkerhed i nærvær af en trussel mod hans liv og helbred, og hvis han ikke selv kan passe på sig selv;

Samtidig leveres en borger til politistationen med patrulje eller egen bil, men kontrol overføres til inspektøren.

Har inspektøren ret til at kræve betaling af en bøde på stedet

Ofte ender et bilstopp med en administrativ handling. Under nogle artikler i kodeksen for administrative lovovertrædelser, som regel indeholder mindre overtrædelser, kan inspektøren faktisk uafhængigt bringe gerningsmanden til dom og idømme en straf. Dette er tilladt, hvis straffen involverer en bøde eller advarsel, og føreren er enig.

Men hvis chaufføren ikke er enig i kendsgerningen, skal der udarbejdes en protokol og sendes til overvejelse til trafikpolitiet. I dette tilfælde træffes beslutningen ikke.

En bøde er en straf, der involverer, at lovovertræderen betaler et fast beløb til budgettet. Du kan betale bøden i banken, postkontoret, via terminaler samt særlige internettjenester (mobilapplikationer, en enkelt portal med offentlige tjenester).

Betaling af bøde på stedet ydes ikke. Enhver overførsel af penge til en embedsmand kan kvalificere sig som bestikkelse.

Inspektøren skal kun følge oplysninger om, hvordan og hvor han skal betale en bøde.

Husk, at hvis en bøde betales senest 20 dage efter, at beslutningen er truffet, sparer overtræderen halvdelen af ​​det beløb, der er fastlagt i den relevante artikel i kodeksen for administrative lovovertrædelser.

Andre rettigheder for chauffører, når inspektøren stopper bilen

Enhver driver vil være nyttigt at vide om deres rettigheder.

Lad os dvæle ved de rettigheder, der ikke blev nævnt tidligere:

 • hvis det drejer sig om at udfylde en administrativ handling, skal inspektøren forklare føreren hans rettigheder og pligter;
 • føreren eller hans ledsagere kan gøre sig bekendt med de proceduremæssige dokumenter, der er udarbejdet i relation til dem;
 • Den påståede krænker kan og bør fremsætte forklaringer i tilfælde af uenighed med protokollen. Du skal ikke tro, at afvisning af at underskrive protokollen på en eller anden måde kan beskytte dig. For at handle med rimelighed skal protokollen læses omhyggeligt, og i tilfælde af en begrundet uenighed eller tilstedeværelsen af ​​kommentarer, skal du sørge for at angive dette i selve protokollen, hvorefter - underskriv den. Kun i dette tilfælde vil dine kommentarer blive taget i betragtning og kan på en eller anden måde påvirke behandlingen af ​​sagen eller appellen;
 • produktionsdeltagere har ret til en kopi af protokollen, der som standard gives dem.

I 22 år har de aldrig stoppet for bare at komme til bunden, hvis der var stop, så for en klar overtrædelse af trafikreglerne eller bare at kontrollere dokumenter et solidt angreb på nøgternhedsafprøvning. Det fandt mig aldrig at udfordre lovligheden af ​​stop, fordi der ikke er noget lettere end at stoppe i 2 minutter, tale med inspektøren og fortsætte.

Rowan Atkinson

https://forums.drom.ru/law/t1152458199-p3.html

Video: førerrettigheder, når man udarbejder en protokol fra trafikpolitimanden

Hvad skal man gøre for føreren, hvis hans rettigheder krænkes

Ved sammenlægning af en klage over en trafikpolitimester er det nødvendigt at angive kendsgerningerne om hans opførsel, som føreren anså for at være en krænkelse af hans rettigheder

Drivere skal huske princippet om formodning om uskyld. Det vil sige, at det faktum at stoppe stadig ikke betyder noget. En anden ting er, hvis chaufføren selv ved om overtrædelsen af ​​reglerne. I dette tilfælde skal du bare sørge for, at den administrative procedure udarbejdes korrekt og overholde den velvillige korrekte opførsel.

Ellers kan han være sikker på sin uskyld, indtil det påvises andet. For at være ansvarlig kræves direkte bevis for skyld. Det er i denne sammenhæng, at situationen ikke bør overlades til tilfældighederne, men du skal passe på at beskytte dine rettigheder.

Generelle anbefalinger vil være nyttige for enhver driver:

 • studiet af trafikregler. Der er mange ansvarsfraskrivelser i reglerne, der er fritaget for ansvar. For eksempel er det umuligt at trække på et ikke-fastgjort bælte, hvis dette ikke er fastsat i maskinens design. En begrundet indsigelse, der indikerer reglerne i SDA eller andre dokumenter, kan blive en afgørende kendsgerning;
 • mange kontroversielle situationer kan løses ved hjælp af poster fra DVR;
 • læs nøje ethvert dokument, der er udarbejdet på stedet, angiv i det om din uenighed, tag en kopi.

Inspektøren kan først udarbejde en beslutning efter protokollen. Forvirr ikke disse to dokumenter. Efter at have underskrevet beslutningen, bekræfter chaufføren sin aftale med kendsgerningen om overtrædelse.

Tidligere blev det nævnt, at i tilfælde af uenighed mellem føreren og overtrædelsen, er trafikpolitiets repræsentant forpligtet til at udarbejde en protokol og sende den til behandling til trafikpolitiet eller domstol. Faktisk ofte efter udarbejdelsen af ​​protokollen udstedes også en beslutning. I retspraksis er der sager, hvor chauffører har anmodet om annullation af en sådan beslutning. De motiverede dette ved, at en og samme person ikke kan indlede og overveje en administrativ overtrædelsessag..

Hvis inspektøren uden direkte bevis for chaufførens skyld træffer en beslutning, skal du ikke give op. Du kan forsvare din position ved appel. Hvis chaufføren ikke er enig i beslutningen, har han 10 dage til at indgive en klage til det regionale trafikpoliti eller retten.

Ligegyldigt hvordan føreren forsøger at undgå et møde med trafikpolitinspektøren, vil sidstnævnte altid have grunde til at stoppe bilen. Når du kører, skal du ikke ignorere tjenestemandens krav. Hvis der ikke er nogen fejl for føreren, er det vigtigt at forblive rolig og være høflig. Enhver proceduremæssig handling er underlagt eksekvering i form af en handling eller protokol. Det er vigtigt at udfylde disse papirer korrekt og tage en kopi i dine hænder. Under denne betingelse, såvel som i mangel af direkte bevis for en krænkelse, har chaufføren enhver chance for at gendanne sine rettigheder.

Det Er Vigtigt At Være Opmærksom På Dystoni

Om Os

Fysisk aktivitet (eller fysisk aktivitet) er enhver mobilitet såsom gåture, dans osv. Regelmæssig fysisk aktivitet er inkluderet i begrebet ”sund livsstil”.Du bør ikke opgive øvelsen, fordi du har type 1-diabetes.